Termeni legali GDPR
Termeni și condiții de utilizare a website-ului PlasaSchela.ro
1. Introducere
Prezentele CondiÈ›ii Generale definesc condiÈ›iile de utilizare a site-ului PlasaSchela.ro de către vizitatorii acestuia. Accesând È™i navigând pe acest site, acceptaÈ›i, de facto, termenii de utilizare descriÈ™i în continuare. În cazul în care nu sunteÈ›i de acord cu prezenta notă, vă rugăm să părăsiÈ›i acest website.
2. Neangajarea răspunderii
ConÈ›inutul informaÈ›iilor se referă la descrierea, într-un anumit grad de detaliere, a servicilor si produselor Operatorului acestui website. PlasaSchela.ro È™i PlasaSchela AdvertisingS.R.L. nu va acorda nicio garanÈ›ie referitoare la:
evitarea utilizării anevoioase sau întreruperii în utilizare a site-ului,
neafectarea în sens negativ a altor sisteme prin utilizarea site-ului.
Astfel, PlasaSchela.ro și PlasaSchela AdvertisingS.R.L. nu poate fi responsabilă pentru niciun fel de daune directe sau indirecte produse prin utilizarea site-ului PlasaSchela.ro .
3. Marca și dreptul de autor
Dreptul de autor pentru majoritatea informaÈ›iilor existente pe acest site este deÈ›inut de PlasaSchela.ro È™i PlasaSchela AdvertisingS.R.L., de afiliaÈ›ii săi sau de sursele care sunt citate la finalul fiecărui segment de text preluat. Niciun material de pe acest site nu poate fi reprodus parÈ›ial, integral sau modificat fără acordul expres exprimat de către PlasaSchela.ro È™i PlasaSchela AdvertisingS.R.L. ori de titularul acestui drept. Toate drepturile sunt rezervate PlasaSchela.ro È™i PlasaSchela AdvertisingS.R.L.. Este strict interzisă folosirea acestui site în scopul distrugerii sau alterării lui ori a conÈ›inutului sau a securității acestuia ori pentru discreditarea sau hărÈ›uirea PlasaSchela.ro È™i PlasaSchela AdvertisingS.R.L. sau a afiliaÅ£ilor săi. PlasaSchela.ro È™i PlasaSchela AdvertisingS.R.L. va aplica toate măsurile de securitate tehnică È™i organizatorică pentru protejarea datelor asupra cărora deÈ›ine controlul împotriva oricărei situaÈ›ii de manipulare accidentală sau intenÈ›ionată, pierdere, distrugere sau împotriva accesului unei persoane neautorizate.
4. Obiectivul conținutului site-ului
Obiectivul conÈ›inutului site-ului este de a transmite informaÈ›ii actualizate despre optimizarea pentru motoarele de căutare, serviciile, produsele È™i ofertele speciale ale PlasaSchela AdvertisingS.R.L. PlasaSchela.ro È™i PlasaSchela AdvertisingS.R.L. nu pot garanta însă, că prezentele pagini nu conÈ›in erori È™i asigură că depune toate diligenÈ›ele pentru realizarea unei informări corecte È™i remedierea eventualelor erori.
5. Confidențialitate
ProtecÈ›ia informaÈ›iilor în cursul procesării datelor dumneavoastră personale este o preocupare majoră a PlasaSchela.ro È™i PlasaSchela AdvertisingS.R.L., de aceea toate datele colectate în cursul vizitelor pe site-ul nostru web sunt procesate conform prevederilor legale valabile în statul în care este întreÈ›inut acest site, respectiv România. Site-ul nostru web poate include legături cu alte site-uri ale căror conÈ›inut nu se află sub controlul nostru ÅŸi de aceea PlasaSchela.ro È™i PlasaSchela AdvertisingS.R.L. nu îÈ™i asumă È™i nu poate accepta niciun fel de responsabilitate pentru conÈ›inutul acestor site-uri web. PlasaSchela.ro È™i PlasaSchela AdvertisingS.R.L. se angajează să nu dezvăluie nicio informaÈ›ie cu privire la vizitele dumneavoastră pe acest site, exceptând situaÈ›iile legale. PlasaSchela.ro È™i PlasaSchela AdvertisingS.R.L. nu va transmite niciunui terÈ› datele dumneavoastră personale introduse de dumneavoastră pe site-ul PlasaSchela.ro conform prezentului document.
6. Colectarea și procesarea datelor cu caracter personal
Conform cerinÈ›elor Legii nr. 677/2001 È™i Directivei Europene (EU) 2016/679 (GDPR) pentru protecÈ›ia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal È™i libera circulaÈ›ie a acestor date, modificată È™i completată È™i ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal È™i protecÈ›ia vieÈ›ii private în sectorul comunicaÈ›iilor electronice, PlasaSchela.ro È™i PlasaSchela AdvertisingS.R.L. are obligaÈ›ia de a administra în condiÈ›ii de siguranță È™i doar pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaÈ›i despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră sau orice altă persoană. Scopul colectării datelor este promovarea conÈ›inutului, a serviciilor si produselor oferite de PlasaSchela AdvertisingS.R.L. prin intermediul a PlasaSchela.ro È™i realizarea de statistici. InformaÈ›iile înregistrate sunt destinate exclusiv utilizării de către operator.
Conform Legii nr. 677/2001 È™i Directivei Europene (EU) 2016/679 (GDPR), beneficiaÈ›i de dreptul de acces, de intervenÈ›ie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale È™i dreptul de a vă adresa justiÈ›iei. Totodată, aveÈ›i dreptul să vă opuneÈ›i prelucrării datelor personale care vă privesc È™i să solicitaÈ›i È™tergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă rugăm să trimiteÈ›i un e-mail către office [@] PlasaSchela.ro. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a va adresa justiÈ›iei. Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugam să ne informaÈ›i cât mai curând posibil.
Când vizitaÈ›i site-ul web al PlasaSchela.ro È™i PlasaSchela AdvertisingS.R.L. serverul de web înregistrează automat numele furnizorului dumneavoastră de servicii internet È™i site-ul web de pe care aÈ›i urmat link-ul către site-ul în discuÈ›ie. De asemenea, dacă sunteÈ›i conectat în contul de Facebook, site-ul ar putea urmări acest lucru pentru a vă îmbunătăți experienÈ›a. Aceste informaÈ›ii de pe Facebook nu sunt stocate. Alte date vor fi memorate numai dacă sunt oferite voluntar de dumneavoastră, de exemplu, în contextul unei înregistrări, al unui sondaj de opinie, concurs sau în cursul executării unui contract.
Atunci când prin intermediul prezentului site vă sunt solicitate informaÈ›ii, acestea au ca scop identificarea dumneavoastră sau posibilitatea de a vă contacta. Acest lucru este cu atât mai necesar în cazul folosirii aplicaÈ›iilor disponibile pe site.
Natura informaÈ›iilor solicitate se referă în special la date cu caracter personal (nume, adresă, numere de telefon), adresa de e-mail, modul în care sunt utilizate sau intenÈ›ionează să fie utilizate resursele puse la dispoziÈ›ie pe site de către PlasaSchela.ro È™i PlasaSchela AdvertisingS.R.L., dar poate include È™i alte informaÈ›ii aflate în strânsă legătură cu utilizarea resurselor solicitate.
Cu scopul de a răspunde mai bine nevoilor È™i întrebărilor utilizatorilor site-ului, informaÈ›iile solicitate prin intermediul acestui site vor face obiectul unei stocări È™i prelucrări electronice.
7. Utilizarea și dezvăluirea datelor personale și specificarea scopului
Datele dumneavoastră vor fi tratate în conformitate cu legislaÈ›ia actuală privind ProtecÈ›ia Datelor cu Caracter Personal È™i vor fi utilizate de către PlasaSchela.ro È™i PlasaSchela AdvertisingS.R.L. în scopuri pur promoÈ›ionale È™i statistice. PlasaSchela.ro È™i PlasaSchela AdvertisingS.R.L. se obligă ca datele personale sã nu fie difuzate către terÈ›i beneficiari/utilizatori.
8. Informații pentru utilizatori (vizitatori)
Ca utilizator (vizitator) aveți următoarele responsabilități:
• să furnizaÈ›i date adevărate, exacte È™i complete despre dumneavoastră, aÈ™a cum este cerut de formularul de înregistrare, atunci când este cazul.
Totodată vă asumați obligativitatea de a nu face următoarele:
• să publicaÈ›i materiale care conÈ›in viruÈ™i sau alte programe cu intenÈ›ia de a distruge acest sistem cât È™i orice alt sistem sau informaÈ›ie;
• să publicaÈ›i materiale cu drept de autor, dacă nu sunteÈ›i autorul sau dacă nu aveÈ›i permisiunea autorului de a publica materialul respectiv;
• să publicaÈ›i materiale obscene, defăimătoare, de ameninÈ›are sau răuvoitoare față de un alt utilizator, persoană fizică sau juridică, materiale ori informaÈ›ii prohibite de prevederile legale în vigoare;
• să publicaÈ›i o imagine sau o afirmaÈ›ie care contravine normelor legale în vigoare.
În cazul nerespectării acestor condiÈ›ii, PlasaSchela.ro È™i PlasaSchela AdvertisingS.R.L. È™i afiliaÈ›ii săi se disociază de autorul acestora, va È™terge informaÈ›iile respective È™i poate acÈ›iona pe cale legală.
9. Informațiile oferite prin intermediul site-ului
Orice persoană care vizitează site-ul È™i care îi oferă site-ului date sau informaÈ›ii cu caracter personal îÈ™i manifestă acordul în mod expres È™i neechivoc pentru următoarele:
• prelucrarea acestor date È™i informaÈ›ii personale de către PlasaSchela.ro È™i PlasaSchela AdvertisingS.R.L. în vederea efectuării unor studii de piață;
• soluÈ›ionarea de către PlasaSchela.ro È™i PlasaSchela AdvertisingS.R.L. a cererilor, întrebărilor È™i reclamaÈ›iilor adresate (a se vedea pagina “Contact” din site);
• alte activități întreprinse de PlasaSchela.ro È™i PlasaSchela AdvertisingS.R.L. È™i permise de lege, ce nu fac obiectul unei aprobări din partea destinatarului.
PlasaSchela.ro și PlasaSchela AdvertisingS.R.L. va păstra confidențialitatea acestor informații. PlasaSchela.ro și PlasaSchela AdvertisingS.R.L. nu va distribui, sub nicio formă, informațiile cu caracter personal către terțe persoane.
10. Informarea persoanelor vizate asupra drepturilor lor
Tuturor persoanelor care transmit către site-ul PlasaSchela.ro datele lor personale le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001, urmând a fi informaÈ›i prin anunÈ›ul făcut public de către PlasaSchela.ro È™i PlasaSchela AdvertisingS.R.L. prin acest sistem asupra drepturilor lor.
Pe lângă termenii È™i condiÅ£iile care sunt reglementate în politica site-ului, dumneavoastră înÈ›elegeÈ›i È™i acceptaÈ›i faptul că PlasaSchela.ro È™i PlasaSchela AdvertisingS.R.L. poate culege È™i păstra date despre persoanele care vizitează acest site. AveÈ›i dreptul de a ne cere să È™tergem informaÈ›iile referitoare la persoana dumneavoastră contactându-ne la adresa: contact [@] PlasaSchela.ro.
11. Modificări ale politicii de confidențialitate
Modificări ale prezentei politici de confidenÈ›ialitate ce vor apărea pe parcurs vor fi publicate în această pagină web fără a vă informa anterior. Pagina “Termeni È™i condiÈ›ii” constituie, în întregime, un acord încheiat între dumneavoastră È™i PlasaSchela.ro È™i PlasaSchela AdvertisingS.R.L. în privinÈ›a utilizării site-ului PlasaSchela.ro. PlasaSchela.ro È™i PlasaSchela AdvertisingS.R.L. îÈ™i rezervă dreptul de a revizui È™i a aduce la zi aceste reguli în orice moment, fără o anunÈ›are sau o acceptare prealabilă a utilizatorilor.
Dacă aveÈ›i întrebări cu privire la informaÈ›iile cuprinse în această pagină vă rugăm să ne scrieÈ›i la adresa office [@] PlasaSchela.ro.
Copyright PlasaSchela. Toate drepturile rezervate.